Timetable(2020/10/1)

Japanese / English

3 Koen Renaraku Line

BUS VEHICLE

A course

bus stop 1st 2nd 3rd 8th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 07:39 09:10 10:47 20:10
Ekikita Shogyo Danchi 07:41 09:12 10:49 20:12
Minokamo City Museum 07:45 09:16 10:53 20:16
Chubudai Kominkan 07:47 09:18 10:55 20:18
Sweets no Oka 07:49 09:20 10:57 20:20
Gifu Seiryu Satoyama Park 07:54 09:25 11:02 20:25
Minokamo Kenko no Mori Ennai - 09:35 11:12 -
Gifu Seiryu Satoyama Park - 09:45 11:22 -
Sweets no Oka 07:59 09:50 11:27 20:30
Chubudai Kominkan 08:00 09:51 11:28 20:31
Minokamo City Museum 08:02 09:53 11:30 20:33
Ekikita Shogyo Danchi 08:07 09:58 11:35 20:38
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:10 10:01 11:38 20:41
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 08:14 10:05 11:42 20:45
Yasaka 08:16 10:07 11:44 20:47
River Port Park Minokamo 08:22 10:13 11:50 20:53
Yasaka 08:28 10:19 11:56 20:59
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 08:30 10:21 11:58 21:01
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:34 10:25 12:02 21:05

B course

bus stop 4th 5th 6th 7th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 13:06 14:55 17:04 18:26
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 13:10 14:59 17:08 18:30
Yasaka 13:12 15:01 17:10 18:32
River Port Park Minokamo 13:18 15:07 17:16 18:38
Yasaka 13:24 15:13 17:22 18:44
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 13:26 15:15 17:24 18:46
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 13:30 15:19 17:28 18:50
Ekikita Shogyo Danchi 13:32 15:21 17:30 18:52
Minokamo City Museum 13:36 15:25 17:34 18:56
Chubudai Kominkan 13:38 15:27 17:36 18:58
Sweets no Oka 13:40 15:29 17:38 19:00
Gifu Seiryu Satoyama Park 13:45 15:34 17:43 19:05
Minokamo Kenko no Mori Ennai 13:55 15:44 - -
Gifu Seiryu Satoyama Park 14:05 15:54 - -
Sweets no Oka 14:10 15:59 17:48 19:10
Chubudai Kominkan 14:11 16:00 17:49 19:11
Minokamo City Museum 14:13 16:02 17:51 19:13
Ekikita Shogyo Danchi 14:18 16:07 17:56 19:18
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 14:21 16:10 17:59 19:21
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries